Tìm kiếm bất động sản

Thông tin tiêu biểu

Dự án nổi bật

Oceangate Bình Châu

Giá từ:12tr/m2 - Khu vực:

Tin tức > Báo cáo tình hình thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm 2018

Báo cáo của Hiệp hội BĐS TP. Hồ Chí Minh (HOREA) về tình hình thị trường bất động sản 5 tháng đầu năm 2018, dự báo thị trường bất động sản các tháng cuối năm.

Xem báo cáo chi tiết tại đây.

Đối tác